I accept that cookies will be stored on my computer

Läs mer

STRUTENbild2.png
 
 

Strategisk utblick

Strategisk utblick är en framåtblickande studie som uppmärksammar säkerhetspolitiska trender och möjliga konsekvenser inom en rad geografiska och tematiska områden. Utgåva nr 6 handlar om svenska vägval i en tid när världen står inför mer komplicerade säkerhetsutmaningar än på länge.

Strategisk Utblick bidrar till omvärldsanalysen av för Sverige strategiska utrikes-, försvars-, och säkerhetspolitiska frågor. Artiklarna bygger på pågående forskning vid FOI och rapporten speglar delar av den säkerhetspolitiska verklighet som möter Sverige. Den visar också på den bredd av frågor där Sverige kan påverkas eller påverka, antingen på egen hand eller inom ramen för en internationell organisation. Strategisk utblick är resultatet av en kollektiv insats av forskare och analytiker vid FOI.

I den senaste, sjätte utgåvan som utkom i november 2015, fokuserar författarna särskilt på svenska vägval, utmaningar och angelägna frågor som direkt påverkar Sveriges säkerhet. Beslutsfattare i Sverige, Europa och världen står inför fler och mer komplicerade säkerhetsutmaningar och hot än på länge. Sverige behöver inte bara anpassa sig till den snabbt föränderliga omvärlden utan också säkerställa bevarandet av de grundläggande värderingar och intressen som vårt samhälle bygger på.

Läs mer här om Strategisk utblick 6, och se webbsänt seminarium.

Läs särtryck från Strategisk utblick 6

Utmaningar i återbyggnaden av Sveriges civila försvar

Kärnvapnens återkomst i Nordeuropa

Mot en allomfattande svensk säkerhetsarkitektur för rymden

Undervattensteknologi

Ett förändrat närområde

Behovet av en svensk grand strategy

Europas stormakter i ett säkerhetspolitiskt vägskäl – följderna för Sverige

Varför den feministiska säkerhetspolitiken har betydelse

Kemiska stridsmedel – från nedrustningssuccé till upprustningsrisk?

Att säkra ytterligare hundra år av fred– en svensk krigsavhållande tröskel och småstaters möjlighet till avskräckning

Tomt i plånboken – Dags att förändra spelet

Svensk försvarsteknologi och innovation –utmaningar för nationell riskhantering

Drönarna och balansen mellan social och militär kontroll

Det fullt uppkopplade samhället – vision som kräver strategiska vägval

Ett utifrånperspektiv

 

 

FOI, Swedish Defence Research Agency

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182