Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Stora brister i planeringen inför framtida havsnivåhöjning

2013-01-14
Det finns idag stora brister i kommunernas planering inför en framtida havsnivåhöjning. Det visar en kartläggning som gjorts av forskningsprogrammet Climatools. Nära en tredjedel av de studerade kommunerna saknar helt uppskattningar av framtida havsnivåer i sin planering.

– Havsnivåhöjningen kan bli mycket högre än vad kommunerna planerar för, säger Per Wikman Svahn, forskare vid FOI och medförfattare till rapporten.

I rapporten kartläggs hur 33 kustkommuner i södra Sverige hanterar höjda havsnivåer i sin planering. De flesta kommunerna i studien planerar för mindre än 1 meter höjd havsnivå fram till år 2100. Men den senaste internationella forskningen visar att havet kan stiga 1-2 m fram tills dess och att osäkerheterna är mycket stora.

Studien visar också att mycket få kommuner planerar för ett tidsperspektiv bortom år 2100 när det gäller havsnivåhöjning. Havet kommer dock att fortsätta att stiga under många århundraden, även om utsläppen av växthusgaser skulle upphöra helt.

– Kommunerna behöver både ta hänsyn till risken för högre havsnivåer och planera för ett längre tidsperspektiv, eftersom bostadsområden och infrastruktur har mycket lång livslängd, avslutar Per Wikman Svahn.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182