Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sverige i Europa
 
 

FOI och EU-forskningsfinansiering

FOI:s mångåriga arbete inom europeisk säkerhetsforskning ger utdelning. I den senaste utlysningen inom säkerhetsområdet från EU:s sjunde ramprogram deltar FOI i nio framgångsrika ansökningar med trolig projektstart under 2012
EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknikutveckling löper mellan 2007-2013 och syftar till att stödja forskning inom ett antal områden, däribland säkerhet. Under ramprogrammets tidigare utlysningar har FOI fått många projekt inom främst säkerhet men också flyg, rymd och informationsteknologi.

Efterfrågad expertis
Med uppdrag som motsvarar cirka 2,5 procent av hela EU:s säkerhetsforskningsprogram och omkring 40 procent i andel beviljade projekt är FOI en erkänt duktig aktör inom europeisk säkerhetsforskning.

Några EU-finansierade projekt på FOI

LOTUS

Lokalisering av hot i stadsmiljön

Läs mer om LOTUS

Prevail

Innovativ forskning för att finna ämnen som kan förhindra att vanliga, kommersiellt tillgängliga produkter, går att använda till att konstruera hemmagjorda bomber.

Läs mer om Prevail

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182