Fokusområden

 

Inom Climatools har vi tre fokusområden,

Inom dessa tre områden bygger vi upp kunskap om anpassningsutmaningar och lösningar, både när vi testar våra olika verktyg och när vi forskar kring sårbarhet och anpassning. När verktygen testas väljer vi fall eller problem som är relevanta för något eller några av de tre olika områdena. Vår målgrupp för verktygsutvecklingen är framför allt svenska kommuner.
 

 Climatoolslogos  KTH_logo  Climatoolslogos  Climatoolslogos