Climatools i slutspurt

Under året har arbetet med verktygen i Climatools gått in i sitt slutskede och i princip alla verktyg är nu klara i sin första version.

– Projektledarna har deltagit i många seminarier under året, för att diskutera verktygen. Intresset från kommunerna har varit mycket stort, säger Annika Carlsson-Kanyama, programchef för Climatools.

– Detta tillsammans med att vårt slutseminarium sedan länge är fullbokat visar på det stora intresse som finns för anpassningsåtgärder till följd av ett förändrat klimat.

Verktygen finns nu utlagda i sin första version för nedladdning. I början av 2012 kommer även en uppdaterad verktygslåda finnas klar på webben. Den visar hur de olika verktygen kan samverka och ger vägledning om hur man kan starta sitt anpassningsarbete i kommunen.

– Vi vill visa hur kommunerna på ett strukturerat sätt med hjälp av våra verktyg kan komma igång med sitt förändringsarbete, säger Karin Mossberg Sonnek, forskningsledare vid FOI. 

Verktygen är konstruerade för att både göra analyser för vad som måste åtgärdas men också som hjälp i ett praktiskt åtgärdsarbete.

Climatools avslutas under 2012.

 Climatoolslogos  KTH_logo  Climatoolslogos  Climatoolslogos