Medarbetare från Climatools på plats på klimattoppmötet i Durban

Malin Mobjörk och Karin Mossberg-Sonnek från FOI och Climatools var på plats vid FN:s toppmöte i Sydafrika. Där visades verktygen upp i en monter, och ett seminarium med paneldebatt om säkerhet, sårbarhet och anpassning till klimatförändringarna ordnades.

- Klimatanpassning är en jättestor fråga internationellt. Många länder jobbar med det aktivt och har kommit långt, säger Karin Mossberg-Sonnek.

Malin Mobjörk talade vid seminariet.

 FOI:s monter vid mässområdet visade Karin och Malin upp den forskning som bedrivs kring klimatförändringarna. Förutom verktyg för klimatanpassning handlade det om säkerhetskonsekvenser då klimatet förändras och energisäkerhet. Montern delades med Linköpings universitet och Stockholm Environment Institute.

- Det är viktigt att vi finns med här i Durban och visar vår kompetens och knyter kontakter. Det finns många här som arbetar med klimatanpassning på lokal nivå, och som är intresserade av våra verktyg, säger Karin Mossberg Sonnek, forskare vid FOI.

Hon hittade inga verktyg liknande Climatools på mässan, men mycket om klimatanpassning. Många afrikanska organisationer jobbar med klimatanpassning och ligger långt framme. Det är en väldigt aktuell fråga i just Sydafrika.
Ett stort flöde av människor passerade montern och många intresserade sig för Climatools arbete och av olika sätt för klimatanpassning.

- Det är viktigt att visa på hur viktigt förebyggande arbete är, säger Malin Mobjörk.

Kommunen Durban ordnade även en rundtur där de förklarade hur de jobbar med klimatanpassning hos sig.

- De har problem med en stigande vattennivå, som bland annat kommer att förstöra deras långa sandstrand. De har också problem med extremväder och återplanterar skog. De bygger till exempel pirar ut i vattnet och planterar växter för att förhindra erosion, berättar Karin Mossberg-Sonnek.

Bilder: Ambassadören hälsar välkomna med Lena Ek och prins Carl Philip, Malin Mobjörk i montern, växtplantering för att förhindra erosion, klimatanpassning med pirar för att rädda stranden i Durban.

 Climatoolslogos  KTH_logo  Climatoolslogos  Climatoolslogos