Publikationer

Här presenteras artiklar, forskningsrapporter och reserapporter som har tagits fram inom programmet Climatools.

Forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar inom programmet

2012

Hélène Hermansson, Sven Ove Hansson: Vad är rättvis klimatanpassning? 2012

Jacob von Oelreich, Åsa Svenfelt, Per Wikman Svahn, Annika Carlsson-Kanyama: Framtida havsnivåhöjning i kommunal planering September 2012 (FOI-R--3500--SE)

Anita Pettersson-Strömbäck, Kadri Meister, Karin Mossberg Sonnek: Hur individen uppfattar negativa effekter av klimatförändringarna September 2012 (FOI-R--3488--SE)

Annika Carlsson-Kanyama, Lisa Hörnsten Friberg, Kommunpolitikers och kommunchefers syn på klimatförändring och anpassningsbehov.
Resultat från en enkätundersökning. Maj 2012
(FOI-R--3441--SE)

Karin Edvardsson Björnberg och Sven Ove Hansson,Integrera genus i klimatanpassningen! Vägledning och råd för det kommunala klimatarbetet. FOI-R--3405-SE, mars 2012

Sofia Thorsson; Stadsklimatet - åtgärder för att sänka temperaturen i bebyggda områden. FOI-R--3415--SE, mars 2012

Carlsen H och Wijkman Svahn P, Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning - en vägledning, FOI-R--3393-SE, januari 2012

Waller E, Tornevi A, Rocklöv J och Forsberg B, Vägledning för bedömning av dricksvatten vid ett förändrat klimat, FOI-R--3390--SE, januari 2012

2011

Baard P, Vredin Johansson M och Edvardsson Björnberg K, Hållbarhetsanalys - en vägledning, FOI-R--3389-SE, december 2011

Carlsson-Kanyama A, Ekman H, Ljungh M och Molander I, Höj beredskapen för värmeböljor - en vägledning, FOI-R--3387--SE, december 2011

Mossberg Sonnek, K, Lingren J och Lindberg A, Integrera klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser - en vägledning, FOI-R--3388--SE, december 2011

Baard, Patrik, Mill, miljö och hållbarhet, Tidskrift för politisk filosofi, Nr 3 2011

Annika Carlsson-Kanyama, Henrik Carlsen och Karl Henrik Dreborg, Klimatanpassade framtidsbilder av Danderyds kommun, FOI Memo 3694, 2011

Sven Ove Hansson, Karin Edvardsson Björnberg and Maria Vredin Johansson, Making Climate Policy Efficient - Implementing a Model for Environmental Policy Efficiency, Working Paper No 125, September 2011, Konjunkturinstitutet

Patrik Baard, Henrik Carlsen, Karin Edvardsson Björnberg and Maria Vredin Johansson, A Swedish Case Study of Adaptation Tools for Local Decision-Makers, Working Paper No 124, September 2011, Konjunkturinstitutet 

Botkyrka kommun, Beredskap vid värmeböljor i Botkyrka kommun, 2011.

Carlsson-Kanyama A, Carlsen H och Dreborg K H, Klimatanpassade framtidsbilder av Salems kommun, FOI Memo 3625, 2011

Oudin Åström D, Forsberg B och Rocklöv J, Heat wave impact on morbidity and mortality in the elderly population: A review of recent studies, Maturitas 2011.

Rocklöv J, Ebi K och Forsberg B,  Mortality related to temperature and persistent extreme temperatures: a study of cause-specific and age-stratified mortality, OEM 2011.

Carlsson-Kanyama, Annika, m fl, Konsekvenser av värmeböljan i juli 2010. En mediainventering för Skåne och Mälardalen, FOI-R--3150--SE, januari 2011.

2010

Hansson, SO, Technology and the notion of sustainability, forthcoming in Technology in Society. 

Carlsson-Kanyama, A, Nordell, O och Lindahl, M, Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast. Landskrona kommun och FOI, nov 2010.

Edvardsson Björnberg, K, and Hansson, SO, Five areas of value judgement in local adaptation to climate change, forthcoming in Local Government Studies.

Dahl, Emmy och Henriksson, Malin, Genusdimensioner i svensk kommunal planering och krishantering. En forskningsöversikt, VTI rapport 677, april 2010.

Rocklöv, Joacim och Forsberg, Bertil, The Effect of High Ambient Temperature on the Elderly Population in Three Regions of Sweden, Int. J. Environ. Res. Public Health 2010, 7.

Cecchi, L, et al, Projections of the effects of climate change on allergic asthma: the contribution of aerobiology, Climate change and aerobiology, 2010. 

2009

Rocklöv Joacim et al, Winter mortality modifies the heat-mortality association the following summer, European Respiratory Journal, 2009;33(2):245-51 4.2.

Carlsen, Henrik m fl, Hälsokonsekvenser av extrem värme i Umeå-regionen, FOI-R--2811--SE, september 2009.

Mossberg Sonnek, Karin och Hörnsten Friberg, Lisa, Test av Climatools scenarioverktyg. Utveckling av socioekonomiska scenarier inom turismnäringen på Österlen, FOI-R--2798--SE, juni 2009.

Vredin Johansson, Maria och Forslund, Johanna, Klimatanpassning i Sverige. Samhällsekonomiska värderingar av hälsoeffekter, Konjunkturinstitutet, specialstudie nr 20, juni 2009.

Carlsson-Kanyama, m fl, Att använda geografisk information vid väderkriser för att bistå sårbara grupper i ett förändrat klimat, FOI-R--2762--SE, maj 2009. 

Öberg, Hanna, Geografiska informationssystem (GIS) som stöd för krisberedskapsarbete  - en studie i Växjö kommun, FOI-R--2732--SE, maj 2009.

Edvardsson Björnberg, Karin och Svenfelt, Åsa, Goal Conflicts in Adaptation to Climate Change, FOI-R--2747--SE, april 2009.

Lindgren, Johan et al, Climate adaptation of railways - lessons from Sweden, European Journal of Transport and Infrastructure Research, 9 (2), 164-181, mars 2009. 

Carlsson-Kanyama, Annika, Extrema väderhändelser i Skåne. Pressklipp 2003-2007, FOI-R--2708--SE, februari 2009.

2008

Lindgren, E, et al, Consequences of climate changes for the health status in Sweden. Heat waves and disease transmission most alarming, Läkartidningen 2008;105(28-29):2018-23. D4.2.

Rocklöv Joacim och Forsberg,  Bertil, The effect of temperature on mortality in Stockholm 1998-2003: a study of lag structures and heat wave effects, Scandinavian Journal of Public Health, 2008;36(5):516-23. 4.2.

Carlsen, Henrik och Parmhed Oskar, Sveriges framtida klimat på kort och medellång sikt. Underlag för utvecklingen av verktyg för klimatanpassning, FOI-R--2700--SE, december 2008.

Mossberg Sonnek, Karin, FN:s klimatanpassningsarbete inom ramen för Nairobi Work Programme, FOI-R--2585--SE, september 2008.

Kågebro, Elin och Vredin Johansson, Maria, Ekonomiska verktyg som beslutsstöd i klimatanpassningsarbetet: en metodöversikt, FOI-R--2530--SE, maj 2008.

Carlsen, Henrik och Dreborg, Karl-Henrik, Dynamisk generering av socioekonomiska scenarier för klimatanpassning: metod, byggstenar och exempel, FOI-R--2512--SE, maj 2008.

Åkesdotter, Marie, Strömmar av vatten och politik – en studie om policyprocesser och anpassning, FOI-R--2492--SE, april 2008.

Rocklöv, Joacim, m fl, Hälsopåverkan av ett varmare klimat - en kunskapsöversikt, Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2008:1.

2007

Rocklöv, Joacim and Forsberg, Bertil, Mortality in Stockholm is increasing with increasing temperature. Heat waves can be a health risk in Sweden, Läkartidningen, 2007-07-24 /104(30- 31):2163-6. 4.1b.

Mossberg Sonnek, Karin m fl, Anpassning till klimatförändringar i risk- och sårbarhetsanalyser på kommunal nivå, FOI-R--2412--SE, december 2007.

Haldén, Peter, The Geopolitics of Climate Change, FOI-R--2377--SE, december 2007.

Hansson, Sven-Ove, Gender issues in climate adaptation, FOI-R--2351--SE, december 2007.

Waldau, Susanne, Aktörer och funktioner i hälso- och sjukvårdssektorn vid olika klimathändelser, FOI-R--2353--SE, november 2007.

Haldén, Peter och Winnerstig, Mike, The Geopolitics of Climate Change, Sammanfattning, FOI-R--2342--SE, oktober 2007.

Svensson, Magnus, Förändrat klimat och kommunal planering avseende vattenresurser, FOI-R--2317 --SE, september 2007.

Parmhed, Oskar och Carlsson-Kanyama, Annika, Får Sverige lika varmt som Tyskland eller Nordafrika, FOI-R--2279 --SE, maj 2007.

Övriga publikationer

Intryck från Nairobi
Annika Carlsson-Kanyama beskriver sina intryck från resan till Nairobi i mars 2007.

Konferensen Climate Security in Asia
Peter Haldén, projektmedarbetare i Climatools, rapporterar från konferensen som anordnades vid Royal United Services Institute (RUSI) i London 24 april 2007.

 Climatoolslogos  KTH_logo  Climatoolslogos  Climatoolslogos