Referensgrupp

 Climatools referensgrupp

Johan Rosén
Intendent
Stockholms miljöförvaltning
08-508 28 982


Cecilia Alfredsson
Handläggare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
010-240 50 82

Yvonne Rogbeck
Avdelningschef
Geoplanering och säkerhet, Statens geotekniska institut
013-20 18 93

Emilie Gullberg
Samhällsplanerare
Sveriges kommuner och landsting
08-4527350

Anna Lindblad
Klimatstrateg
Miljöförvaltningen, Malmö stad
040-34 21 29

Bosse Boden
Forskare
Etour, Mittuniversitetet
063-16 56 91

Anita Linell
Avdelningschef
Samhälle och hälsa, Statens folkhälsoinstitut
08-566 135 36

Royne Söderström
Strateg inom miljö- och folkhälsofrågor
Stadsledningskontoret, Umeå kommun
090-16 16 80

Ingrid Molander
Miljöcontroller
Miljöförvaltningen, Botkyrka kommun
08-530 612 66

Mattias Höjer
Forskare
Centrum för miljöstrategisk forskning, KTH
08-790 73 96

Gunnar Bylin
f.d. Överläkare
Lung- och allergimottagningen, Karolinska universitetssjukhuset

Lotta Lagerberg
Miljösamordnare
Länsförsäkringar AB
08-08-588 41411

Anna Stenlo
Beredskapshandläggare
Länsstyrelsen i Skåne län
040-  25 24 47

Erika Lind
Nationell dricksvattensamordnare
Livsmedelsverket
Uppsala

Irene Andersson
Utredare 
Socialstyrelsen
075–247 30 00Martin Karlsson
Planarkitekt
Boverket
0455-35 31 12


 

 Climatoolslogos  KTH_logo  Climatoolslogos  Climatoolslogos