Extrem nederbörd

Om man vill studera effekterna av extrem nederbörd kan man ta hjälp av verktyget Vägledning för bedömning av dricksvattenrisker. Vägledningen hjälper er att bedöma vilka konsekvenser extrem nederbörd kan få på dricksvattenförsörjningen i kommunen när det gäller smittorisker. Den ger också förslag på olika åtgärder för att rena vattnet.

 Climatoolslogos  KTH_logo  Climatoolslogos  Climatoolslogos