Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassningen

Klimatförändringarnas konsekvenser kommer att se olika ut i olika tidsperspektiv. På kort sikt kommer små eller inga konsekvenser att märkas, men på längre sikt kommer vi att få ser mer långtgående konsekvenser av klimatförändringarna och på lång sikt kan vi också förvänta oss stora samhällsförändringar. En viktig del i klimatanpassningsarbetet är därför att undersöka hur olika utvecklingar av samhället, kan påverka samhällets sårbarheter och förutsättningarna för klimatanpassning.

Relaterat material

Vägledningen ska vara ett stöd för konsulter och kommuner som på ett strukturerat sätt vill studera hur förändrade socioekonomiska förhållanden påverkar klimatförändringarnas effekter på samhället, samt hur olika anpassningsåtgärder beror på socioekonomiska förhållanden. Vägledningen vänder sig till dem som arbetar med långsiktig planering, och de inom kommunerna som har ett övergripande ansvar för klimatanpassning.

Genom att använda socioekonomiska scenarier i anpassningsarbetet kan socioekonomiska faktorer av betydelse för sårbarheter och anpassningsförmåga identifieras. Att arbeta med socioekonomiska scenarier kan också bidra till att på ett strukturerat sätt föra samman olika kompetenser av betydelse för klimatanpassning inom kommunen.

De socioekonomiska scenarierna kan användas för att öka insikten hos planerare och beslutsfattare om vilka utmaningar samhället står inför med anledning av klimatförändringarna. De kan också användas för att studera olika framtida samhällens förmåga till klimatanpassning samt värdera olika anpassningsåtgärder mot olika framtida socioekonomiska förhållanden.

I Umeåregionen har verktyget använts för att identifiera framtida utmaningar inom hälsoområdet med anledning av en extrem värmebölja. I Botkyrka har socioekonomiska scenarier använts tillsammans med verktyget hållbarhetsanalys för att värdera olika anpassningsstrategier.

Verktyget finns som pdf-fil här. 

Kontaktperson
Henrik Carlsen, FOI
Tel: 08-55 50 37 72


Ställ en fråga om Socioekonomiska scenarier.

 Climatoolslogos  KTH_logo  Climatoolslogos  Climatoolslogos