LOTUS

Lokalisering av hot i stadsmiljön

Relaterat material

Att förhindra terroristattacker som redan pågår är oerhört svårt. Det är inte bara svårt att hitta sprängämnen på en person eller i en väska, utan man måste också göra det på mycket kort tid – det rör sig om sekunder – och sedan omedelbart vidta åtgärder för att motverka attacken så snart man hittat en eventuellt misstänkt eller ett misstänkt föremål.

LOTUS-projektets övergripande mål är att utveckla ett nytt antiterroristverktyg för de brottsbekämpande organen i form av ett integrerat övervakningssystem för ständig kemisk bakgrundsövervakning med fasta och/eller rörliga detektorer för att identifiera ”kemiska hotspots” som bomb- eller narkotikafabriker.


FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut är koordinator för LOTUS.

LOTUS är ett samarbete mellan: FOI | AIT | Bruhn Newtech | Bruker | Portendo | Ramem | SAAB | Secrab | TNO | Universitat de Barcelona

LOTUS is a collaboration between: FOI | AIT | Bruhn Newtech | Bruker | Portendo | Ramem | SAAB | Secrab | TNO | Universitat de Barcelona

Coordinator:
FOI, Swedish Defence Research Agency
Department of Energetic Materials
Grindsjön Research Centre
SE-147 25 Tumba
SWEDEN

Website:
http://www.lotusfp7.eu

Contact:
Dr. Sara Wallin
Tel : +46 8 5550 4097
Mobile: +46 709 277008
Fax : +46 8 5550 3949