Varför engagera sig?

Verksamhetsutveckling

EU-medel kan användas för myndigheters verksamhetsutveckling. Därigenom kan den få en större ekonomisk volym och ges möjlighet att testa stora system praktiskt. I det europeiska projektsamarbetet ingår du i ett nätverk och får ta del av andras erfarenheter, samtidigt som du ges utrymme att ta del av omvärldsutvecklingen.

Samverkansområden

Som ledamot i ett samverkansområde verkar du för att främja ett visst perspektiv i krisberedskapen. Genom att Sverige deltar i EU-projekt kan resurser och kraft ges till områden som identifierats som svaga enligt samverkansområdet. Frågor som berör flera myndigheter kan hanteras samlat så att samsyn uppnås. Samtidigt kan enskilda myndigheterna få stöd i sitt eget utvecklingsarbete.

Praktisk krishantering

Genom att delta i EU-projekt får du möjlighet att testa lösningar och påverka framtida lösningar till stöd i ditt arbete, samtidigt som du får del av erfarenheter från kollegor i Europa

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen

Kontakt Kontaktpersoner  
E-post:
Tel: 08-55 50 30 00
, 013-37 85 85
, 08-55 50 38 52
, 08-55 50 38 59
, 013-37 82 56
, 013-37 80 19