Evenemang

Aktuellt

26  oktober 2016
EU-policykonferens Spelplan Europa
Mötesdag kring framtidens europeiska FoI-program efter Horisont 2020.
Du hittar mer information på www.vinnova.se/spelplaneuropa

 

27  oktober 2016
Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen bjuder in till
nätverksmöte för alla som vill medverka i ansökningar inom H2020:Säkra samhällen.
Ladda ned inbjudan

 

Tidigare 

29 september 2016
Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen bjuder in till
Mer nytta för svensk krisberedskap från EU
A. Inbjudan
Ladda ned inbjudan
B. Program
Ladda ned program
C. Presentationer
Välkomna / Mer nytta för svensk krisberedskap från EU (Eva Mittermaier, FOI)
Hur man kan delta i H2020 – Aktörer inom samhällsskydd och beredskap (Sören Jägerhök, FOI)
Exempel på EU-projekt inom samhällssäkerhet: DARWIN (Carl-Oscar Jonson, Katastrofmedicinskt centrum, Region Östergötland)
Info om H2020-utlysningen Säkra samhällen (Åsa Fritzon, MSB)
Utlysningen Säkra samhällen augusti 2017 (Hans Frennberg, FOI)
Sverige i Säkra samhällen – En återblick (Sören Jägerhök, FOI)
Att använda EU för att utveckla sin verksamhet (Tanja Ståhle, MSB)
D. Konkretisering av utlysningstexter och diskussion om utvecklingsbehov – parallella sessioner
BES 2017 (Sören Jägerhök)
DRS 2017 (Sören Jägerhök)
DRS (Hans Frennberg)
DS (Hans Frennberg)
DS CIP (Hans Frennberg)
FCT + BES 2016 i H2020 (Sören Jägerhök)
FCT (Hans Frennberg)
GM (Hans Frennberg)
GM (Anders Elfving)
(Hans Frennberg, Sören Jägerhök, Karin Hjalmarsson, Peter Stenumgaard, Ola Norberg, Joel Brynielsson, Anders Elfving, FOI)

 

8 mars 2016
Brokerage event:
Horizon 2020 Secure societies: Invitation to CIP-01-2016-–2017 European Brokerage Event, Bilbao

Länk till evenemanget med information om agenda med mera.:
http://bit.ly/1PQMzNN.
 
Registrering sker på följande länk:
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2447

 

27 januari 2016
Nätverksmöte för alla som vill medverka i H2020: Säkra samhällen-ansökningar
A. Inbjudan
Ladda ned inbjudan
B. Program
Ladda ned program
C. Presentationer
Inledning
SP – Polytekniskt institut & innovationspartner (Martin Kylefors, SP)
Samverkansplattform H2020 (Eva Mittermaier och Lisa Hörnsten Friberg, FOI)
Kunskapsutveckling för samhällsskydd och beredskap (Per Sundström, MSB)
Horisont 2020 – Att bilda konsortium – Utvärdering (Anna Halldén, VINNOVA)
Presentationer av svenska ansökningsalternativ
CIP-01 Sub-topic 1: Water systems (Per Jonsson, FOI)
CIP-01 Sub-topic 2: Energy infrastructure (Hans-Åke Ohlsson, FOI)
SEC-03-DRS: Validation of biological toxins measurements (Susanne Börjegren, FOI)
SEC-05-DRS-2016–2017: CBRN Cluster, CSA (Svenja Stöven, CBRNE Center, Umeå universitet)
SEC-07-FCT-2016–2017: Protection of crowds (Sören Jägerhök, FOI)
SEC-08-FCT-2016: Forensic techniques (Anna Pettersson, FOI)
SEC-11-FCT-2016: Detection techniques on explosives (Hans Önnerud, FOI)
SEC-12-FCT-2016–2017: Light drone/UAV (Anneli Ehlerding, FOI)
SEC-19-BES-2016: Data fusion for maritime security applications (Maria Andersson, FOI)
SEC-20 Sub-topic 1: Autonomous surveillance (Jonas Nygårds, FOI)
SEC-21-GM Sub-topic a: Pan european networks of practitioners (Anders Elfving, FOI)
SEC-21-GM Sub-topic c: Demo and testing sites CBRN (Svenja Stöven, CBRNE Center, Umeå universitet)
SEC-21-GM Sub-topic c: Test & utvärdering (Torbjörn Tjärnhage, FOI)
DS-01-2016 COCON och DS-02-2016 PHARATE (Viacheslav Izosimov, KTH)
Presentationer av kompetenser och organisationer
SP (Kerstin Eriksson)
Trivector – Specialister inom hållbarhet, klimat, transporter (Christian Dymén)
Linköpings universitet – Kommunikationsteknik (Scott Fowler)
FOI – CRATE Cyber Range and Training environment (Amund Hunstad)
AREL Scientific – The competetive advantage of gender in secure societies (Richard Langlais)
Linköpings universitet, ISY – Kommunikationsteknik och signalbehandling (Erik G. Larsson)
Folkhälsomyndigheten (Öjar Melefors och Lisa Brouwers)
MSB – Identifierat mervärde för svenska aktörer i ett projekt som DRIVER (Tanja Ståhle)
FOI – Vetenskaplig och teknisk CBRN-kompetens (Daniel Wiktelius)
Lunds universitet – LUCRAM/CenCIP/CSR (Jonas Johansson)
SVA (Rickard Knutsson)
CBRNE Center (Svenja Stöven, CBRNE Center, Umeå universitet)


20 oktober 2015
Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen bjuder in till
Mer nytta för svensk krisberedskap från EU
A. Inbjudan
Ladda ned inbjudan
B. Program
Ladda ned program
C. Presentationer
Introduktion (Eva Mittermaier)
Horizon 2020 – Secure societies (Anna Halldén)
Hur kan man delta (Lisa Hörnsten)
FOI i H2020 (Sören Jägerhök)
Kunskapsspridning (Lisa Hörnsten)
Utlysningen augusti 2016 – beskrivning av delområdena (Hans Frennberg)
Sammanfattning av dagen (Lisa Hörnsten)
Diskussion DRS (Hans Frennberg)
Diskussion DS/CIP (Hans Frennberg)
Diskussion FCT+BES (Sören Jägerhök)

 

Allmänt om informationsmöten om Horisont 2020.
Vinnova-evenemangSamverkansplattform H2020: Säkra samhällen

Kontakt Kontaktpersoner  
E-post:
Tel: 08-55 50 30 00
, 013-37 85 85
, 08-55 50 38 52
, 08-55 50 38 59
, 013-37 82 56
, 013-37 80 19