Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beslutsstödssystem och informationsfusion

FOI utvecklar smarta lösningar som sträcker sig från datainsamling till innovativa presentationssystem. Forskningen ökar användarens förmåga att förstå och omsätta tillgänglig information i effektiva beslut. Den stora bredden på kompetenser och väl utvecklade nationella och internationella nätverk ger en unik förmåga att lösa många problem inom expertområdena.

Forskningen innefattar både teknik och metod, och är en brygga mellan den rent tekniska forskningen om till exempel sensor- och kommunikationssystem och mänskligt beslutsfattande. Ytterst syftar det till en förbättrad ledningsförmåga, främst inom försvaret, men inte enbart. Största styrkan är förmågan att, i samverkan med andra, ta ett helhetsperspektiv i utvecklingen av stödverktyg för lednings- och beslutsfattandeprocesser i komplexa miljöer.  Våra uppdragsgivare är bland andra Försvarsmakten och EU, men även Vinnova och Naturvårdsverket.

Forskningen bedrivs i huvudsak inom två forskningsområden: 

  • Beslutsstöd, kunskapshantering och informationsfusion, och
  • Simulering och Distribuerade System

I fokus

FOI leder arbete för säkrare införsel av containrar

Container_webb

FOI projektleder ett EU-finansierat forskningsprojekt som ska minska risken för att containrar används för terrorattentat. Som en sidoeffekt kan det ge affärsfördelar för europeisk transportnäring.

Läs mer om FOI leder arbete för säkrare införsel av containrar

Potentiella terrorister gör avtryck på nätet

Lisa_Kaati

Det finns möjlighet att stoppa terrorister innan de börjar agera. Lisa Kaati, forskare på FOI, forskar fram nya metoder för att samla in och tolka stora mängder information från sociala medier.

Läs mer om Potentiella terrorister gör avtryck på nätet

Kontaktpersoner

Lars Lindberg

Enhetschef

Linda Sjödin

Enhetschef MTO

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182