Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simulering och Distribuerade System

Verksamheten inom simulering och distribuerade system omfattar främst beslutsstöd som använder inbäddade simuleringar med fokus på operativa planer, modellering och simulering.

Det innefattar även expertstöd som stöd för:

  • utbildning & övningar
  • agentteknologier
  • representation av mänskligt beteende, processer och metoder för distribuerade simuleringar med fokus på VV&A
  •  simulering för avancerad personalhantering och -planering, inkl. dimensionering av personalresurser samt
  • systemintegration av distribuerad simulering, ledningssystem och sensorer med tillämpningar främst (men inte enbart) inom det militära området och det civila säkerhetsrelaterade området.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182