Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biologiska ämnen

FOI arbetar med identifiering, karakterisering och forensik av smittsamma biologiska ämnen.Våra uppdragsgivare inom området är huvudsakligen Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Utrikesdepartementet, läkemedelsföretag, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra beredskapsmyndigheter samt olika nationella och internationella forskningsråd och forskningsfonder. Resultaten av forskningen publiceras generellt i öppen litteratur.Inom biologiska ämnen arbetar vi med:

Identifiering av mikroorganismer

På FOI arbetar vi med smittsamma bakterier och virus av riskklass tre och stödjer framförallt Försvarsmakten inom deras utveckling av analysområdet gällande biologiska smittsamma ämnen.

Läs mer om Identifiering av mikroorganismer

Egenskaper hos mikroorganismer

FOI bedriver forskning som rör egenskaper hos smittsamma biologiska ämnen och faktorer som påverkar dess överlevnadsförmåga. Syftet är att generera kunskap som kan användas för att bedöma konsekvenser av eventuella utbrott eller utsläpp av smittsamma ämnen.

Läs mer om Egenskaper hos mikroorganismer

Bioinformatik och mikrobiell forensik

På FOI utvecklar vi metodik för att kunna särskilja avsiktlig från oavsiktlig spridning av smittämnen. Vi utvecklar också metodik för att få information om ett ämnes ursprung och utspridningssätt.

Läs mer om Bioinformatik och mikrobiell forensik

Kontaktperson

Mats Forsman

Laborator

08-55 50 30 00

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182