Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bioinformatik och mikrobiell forensik

På FOI utvecklar vi metodik för att kunna särskilja avsiktlig från oavsiktlig spridning av smittämnen. Vi utvecklar också metodik för att få information om ett ämnes ursprung och utspridningssätt.

Inom detta område samarbetar vi med internationella och nationella forskningsgrupper.

Vår forskning inom bioinformatik och mikrobiell forensik innefattar bland annat följande:

  • storskalig sekvensering av mikroorganismer
  • studier av släktskap mellan mikroorganismer baserat på genetisk sekvensanalys
  • studier av mikroorganismers populationsstruktur 
  • studier av mikroorganismers ursprung och evolution
  • metodutveckling för att binda förövare till ett brott där biologiska agens har använts som hot eller vapen

 Kontaktperson

kerstin_myrtennas

Kerstin Myrtennäs

08-5550 6844

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182