Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kemiska ämnen

FOI bedriver forskning och metodutveckling inom hela den analytiska kedjan från provtagning till kvalificerad tolkning av analysdata.

Vår kompetens omfattar kvantitativ och kvalitativ analys och provtagning över ett brett fält av forskningsområden. Delar av verksamheten är ackrediterade enligt ISO17025.

Exempel på områden som FOI arbetar med:

  • forskningsfrågor relaterade till kontroll och övervakning av kemvapenkonventionen (CWC)
  • identifiering av biomarkörer, särskilt exponeringsmarkörer av kemiska vapen
  • karaktärisering av partikelassocierade ämnen
  • Identifiering och strukturbestämning av biomolekyler, till exempel naturligt förekommande proteintoxiner och toxiner från alger
  • forensik
  • läkemedelsanalyser på uppdrag av life science-sektorn.

Inom området provtagning har FOI kompetens att hantera prover från en mångfald material, till exempel jord, sediment, vatten, aerosoler, livsmedel och biologiskt material för att nämna några.

Vi är ett av OPCW:s certifierade laboratorier för analys av kemiska stridsmedel. Verksamheten är ackrediterad och omfattar bland annat årliga laboratoriejämförelser och utveckling av analysmetodik. Uppdragen innebär analyser av  kemiska stridsmedel i miljöprover som till exempel vatten och jord. Vi utvecklar även metodik för att verifiera exponering av kemiska stridsmedel till människa genom identifiering av så kallade biomarkörer.

Läs mer om våra tjänster på sidan Kemisk analys.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182