Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Miljöriskbedömning av militära övnings- och skjutfält (Ö/S-fält)

Projektet går ut på att genomföra miljöriskbedömning och lämna åtgärdsförslag för Ö/S-fälten Marma och Veckholm. För ytterligare information, kontakta projektledaren eller laborator .

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182