Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Strategiska miljöbedömningar för Försvarsmakten

Projektet syftar till att belysa möjligheten för, och ta fram verktyg till implementering av startegiska miljöbedömningar inom Försvarsmakten. För ytterligare information, kontakta projektledaren .

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182