Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

bildskärmar_med_karta
 
 

Hot- och riskbedömning

FOI gör hot- och riskbedömningar för radioaktiva ämnen och joniserande strålning i ett helhetsperspektiv, främst gällande olyckor och avsiktlig spridning.

Vi kan vara stöd vid framtagning av risk- och sårbarhetsanalyser samt verka som rådgivare åt andra myndigheter för handlingsplaner vid en olycka med radioaktiva utsläpp. Vi bistår även regeringskansliet vid akuta händelser till exempel i form av tillhandahållande av experter till ambassadpersonalen i Tokyo under tiden för kärnkraftsolyckan i Fukoshima, Japan.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182