Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Informationssäkerhet och Kommunikation

FOI arbetar här med fokus på robust telekommunikation, IT-säkerhet i sammankopplade system, värdering av informationssäkerhet och utveckling av försvar av IT-system. Arbetet sker både teoretiskt och praktiskt. Stora kunder är bland andra Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I fokus

FOI:s labb för cybersäkerhetsforskning håller världsklass

Vetenskapsrådet har uppmanat FOI att göra en ansökan för att göra labbet CRATE till en Nationell infrastruktur för forskning inom cybersäkerhet.

Läs mer om FOI:s labb för cybersäkerhetsforskning håller världsklass

Kurser som ger ökad beredskap för IT-angrepp

Vid FOI finns en unik övningsmiljö, som simulerar datornätverken hos riktiga anläggningar. Här finns kurser i IT-säkerhet som ökar beredskapen när angreppen kommer.

Läs mer om Kurser som ger ökad beredskap för IT-angrepp

FOI höjer kunskapen kring cyberangrepp mot kritisk infrastruktur

FOI arbetar för att medvetandegöra om riskerna med cyberangrepp och att höja förmågan att stå emot angreppen.

Läs mer om FOI höjer kunskapen kring cyberangrepp mot kritisk infrastruktur

Bristande kännedom hos Försvarsmakten om risker av användning av sociala medier

Försvarsmakten satsar mycket på att vara närvarande i sociala medier. För att undersöka hur Försvarsmakten använder sociala medier genomförde FOI en enkätundersökning. Resultatet visar ett utbrett användande av sociala medier men med bristande kännedom kring säkerhetsrisker och hur man som anställd ska agera i sociala medier.

Läs mer om Bristande kännedom hos Försvarsmakten om risker av användning av sociala medier

Tar datorn till rätt säkerhetsnivå

Vissa delar av det jobb som vi gör på våra datorer kan vara superhemligt. Andra uppgifter kräver att vi surfar på öppna internetsidor. Det innebär också att vi utsätter oss för risken för intrång. FOI forskar därför kring möjligheten att skapa ett så kallat reaktivt nätverk, som automatiskt justerar säkerheten beroende på vad man gör med sin dator.

Läs mer om Tar datorn till rätt säkerhetsnivå

Vilka följer inte säkerhetsreglerna - och varför?

Det finns utmärka regler för informationssäkerhet. Men de måste följas för att de ska fungera. Nu ska FOI studera vilka som inte följer reglerna och varför.

Läs mer om Vilka följer inte säkerhetsreglerna - och varför?

Demonstration av IT-säkerhet

IT-säkerhet är ett angeläget område som berör oss alla, men det är också ett område som är både svårbegripligt och omgärdas av en hel del mystik. FOI har därför använt erfarenheter från sin långvariga forskning inom IT-säkerhetsområdet till att ta fram ett antal unika demonstrationer och kurser

Läs mer om Demonstration av IT-säkerhet

Grundkurs: Säkerhet i industriella informations- och styrsystem

sik

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem är en grundläggande och praktiskt inriktad kurs som ger en introduktion till informationssäkerhet inom industriella informations- och styrsystem för samhällsviktig verksamhet.

Läs mer om Grundkurs: Säkerhet i industriella informations- och styrsystem

FOI demonstrerade cyberattacker på Folk och Försvar

cyber

FOI medverkade 2011 i Folk och Försvars Rikskonferens med att visa hur cyberattacker går till i praktiken med en lyckad demonstration som fick mycket uppmärksamhet.

Läs mer om FOI demonstrerade cyberattacker på Folk och Försvar

Det trådlösa samhället öppnar för nya angrepp

GPS_1

Den lavinartade ökningen av störningskänslig trådlös teknik i samhället har öppnat för angripare som använder störsändning. De kan slå ut vitala kommunikations-, positionerings-och larmsystem i samband med kriminella aktiviteter och andra aktioner.

Läs mer om Det trådlösa samhället öppnar för nya angrepp

Kontaktpersoner

Peter Stenumgaard

Enhetschef

Jan-Erik Mathisen

Enhetschef

Robust Telekommunikation

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182