Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kurser i IT-säkerhet

Vårt utbud av kurser inom kompetensområdet IT-säkerhet omfattar både kurser som ges på regelbunden basis och kurser som skräddarsys utifrån kundens behov och önskemål.

Kursutbudet varierar från kortare demonstrationer till flerdagskurser. Tack vare föreläsare som forskat inom området ett flertal år så kan vi erbjuda unika demonstrationer och kurser som brukar uppskattas bland våra kursdeltagare. Exempel på några av våra populära kurser är kurs i elektronisk säkerhet och kurs om säkerhet i industriella kontrollsystem. Du hittar aktuell information om vilka kurser vi ger för närvarande i listan nedan.

Aktuella kurser

Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem

Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem är en övning där deltagarna ges en unik möjlighet att under realistiska förhållanden kan öka sin förmåga att hantera IT-relaterade incidenter och angrepp. Övningen riktar sig till systemadministratörer inom IT i organisationer som hanterar industriella informations- och styrsystem. Utöver värdefull erfarenhet ger övningen också en introduktion till industriella informations- och styrsystem ur ett säkerhetsperspektiv.

Läs mer om Praktisk incidenthantering i industriella informations- och styrsystem

Grundkurs: Säkerhet i industriella informations- och styrsystem

sik

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem är en grundläggande och praktiskt inriktad kurs som ger en introduktion till informationssäkerhet inom industriella informations- och styrsystem för samhällsviktig verksamhet.

Läs mer om Grundkurs: Säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Avancerad övning i IT-incidenthantering

Hur länge sedan är det som ert IT-stöd fick öva på att hantera incidenter? Kommer ni att vara beredda nästa gång det händer?

Läs mer om Avancerad övning i IT-incidenthantering

Elektronisk säkerhet

Nästan alla verksamheter är beroende av elektroniska system som måste fungera om verksamheten ska fungera normalt, eller om den ska fungera alls. Säkerhetsfrågor i sådana system är verksamhetskritiska i de flesta branscher. FOI erbjuder därför en skräddarsydd kurs i elektronisk säkerhet där FOI på ett unikt sätt bjuder på sin speciella kompetens.

Läs mer om Elektronisk säkerhet

Demonstration av IT-säkerhet

IT-säkerhet är ett angeläget område som berör oss alla, men det är också ett område som är både svårbegripligt och omgärdas av en hel del mystik. FOI har därför använt erfarenheter från sin långvariga forskning inom IT-säkerhetsområdet till att ta fram ett antal unika demonstrationer och kurser

Läs mer om Demonstration av IT-säkerhet

Kontaktperson

Peter Stenumgaard

Enhetschef

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182