Verktyg

Projektet har under ett flertal år arbetat med att ta fram programvaror för att demonstrera olika koncept. Vi har för närvarande flera olika programvaror som visar på hur värderingen av IT-säkerhet i IT-system kan genomföras.

SANTA

The Security AssessmeNT Application (SANTA) är en mjukvaruimplementation av eXtended Method for Assessment of System Security (XMASS).

Läs mer om SANTA

ROME2

Beskrivning av ROME2 är endast tillgänglig på engelska.

Läs mer om ROME2

ROME

Beskrivning av ROME är endast tillgänglig på engelska.

Läs mer om ROME

Heimdal Security Evaluator

Beskrivning av Heimdal Security Evaluator är endast tillgänglig på engelska.

Läs mer om Heimdal Security Evaluator