SANTA

The Security AssessmeNT Application (SANTA) är en mjukvaruimplementation av eXtended Method for Assessment of System Security (XMASS).

Skärmdump från SANTA.