Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metod-och utredningsstöd

Metod- och beslutsstöd i form av studier, analyser och direktstöd inom bland annat militärstrategisk ledning och strategisk förändring, förmågeutveckling, värdering av förband och system, stöd till övningar samt resurseffektivitet.

I fokus

FOI:s experter ger stöd vid stora beslut

Operationsanalytiker Camilla Andersson är en av experterna vid FOI som arbetar med att hitta metoder för att skapa så bra beslutsunderlag som möjligt för sina uppdragsgivare från utveckling till implementering.

Läs mer om FOI:s experter ger stöd vid stora beslut

Kontaktpersoner

Christian Ifvarsson

Enhetschef

Cecilia Dahlgren

Enhetschef

Malek Khan

Enhetschef

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182