Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Generell M&S-forskning vid FOI

Vid FOI bedrivs fem projekt för generell forskning inom modellering och simulering.
Relaterade ämnen:

Projekt inom M&S vid FOI

Realtidssimulering som stöd för effektbaserad planering

FOI utvecklar och värderar modellerings- och simuleringsbaserat beslutsstöd för de olika planeringsprocesser som förekommer i planeringsdelen av en effektbaserad syn på operationer. Fokus ligger på testning av operativa planer och undersöker hur modellering och simulering kan utnyttjas i beslutsstödsverktyg som stödjer planeringen.

Läs mer om Realtidssimulering som stöd för effektbaserad planering

M&S-stöd till modellbaserad förmågeutveckling

FOI:s verksamhet inom området syftar till att undersöka hur metoder och tekniker från Modellering- och simuleringsområdet kan användas i kontexten modellbaserad utveckling.

Läs mer om M&S-stöd till modellbaserad förmågeutveckling

Syntetiska aktörer

”Syntetiska aktörer” är en benämning på datorgenererade komponenter som simulerar beteenden. De avspeglar och representerar i tillräcklig mån beteenden så som de utförs av verkliga människor. Dessa modeller kan innefatta fysiologiska faktorer men är framförallt fokuserade på beteenden i komplexa system där beslutsfattare, farkostoperatörer, soldater och civila interagerar.

Läs mer om Syntetiska aktörer

Omvärldsmodellering

FOI arbetar med att inventera behov och möjligheter avseende försörjning och användning av 3D-omvärldsmodeller och geografisk information för olika försvarstillämpningar, samt utifrån detta sedan identifiera frågeställningar som bedöms särskilt relevanta för fortsatta satsningar.

Läs mer om Omvärldsmodellering

Spel för konflikthantering och krig

Militärt krigsspel används idag till stöd för planering, utbildning, övning samt studier. Spelen genomförs antingen som strukturerade diskussioner med ageranden av experter eller som simuleringar i datorer, alternativt som en kombination av dessa två där datorbaserade modeller eller annat datagivande underlag används som stöd för experternas bedömningar.

Läs mer om Spel för konflikthantering och krig

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182