Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Välkommen på kurs om kärnvapenfrågor

FOI arrangerar regelbundet kurser inom kärnvapenfrågor. Kursen riktar sig framförallt till beslutsfattare och handläggare inom Regeringskansliet och andra berörda myndigheter.

För intresseanmälan, kontakta eller

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182