Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tack för din anmälan!

Tack för din anmälan till kursen i kärnvapenfrågor vid FOI.

Kontakta Cecilia Lindgren,  om du har frågor.

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182