Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Klimat och säkerhet i Afrika

Projektet Climate Change, Natural Resource Governance and Conflict Prevention in Africa är ett samarbete mellan FOI, Global Crisis Solutions (GCS) och Uppsala Universitet. Det är finansierat av Sida och pågår 2010-2012.

Fokus är på potentiella krisområden i södra Afrika i området längs Zambezifloden. Tidig förvarning står i projektets centrum med målsättningen att öka kunskapen samt förbättra kapaciteten för att förebygga och lösa konflikter kopplade till klimatförändringar. Projektet involverar forskning och analys samt utveckling och utbildning av ett lokalt nätverk av aktörer inom det afrikanska civila samhället. En central del är informationsinsatser i en internationell policykontext för att uppmärksamma ämnesområdet.

Nyheter


Projektlänkar

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182