Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experter

Afrikagruppen vid FOI består av ett stort antal forskare och analytiker med olika bakgrund och expertis avseende säkerhetsrelaterade studier. Vi samverkar med nationella och internationella centra för Afrikakunskap, bland annat Nordiska Afrikainstitutet (NAI).

, Förste forskare, Civ Ek
B-G Bergstrand är inriktad på afrikansk ekonomi, försvarsutgifter och naturresurser.

, Forskningsledare, Pol Mag
Markus Derblom är chef för enheten för fredsfrämjande insatser vid FOI. Inom FOI:s studier i afrikansk säkerhet omfattar hans expertområden bland annat Afrikanska unionen, Afrikanska unionens freds- och säkerhetsarkitektur samt inter-organisatorisk samverkan mellan FN, EU och AU. Markus har en pol.mag. i statskunskap, med inriktning på internationell politik och politisk psykologi, från Uppsala universitet.

, Analytiker, Fil Mag
Camilla Elowson studerar västra Afrika, södra Afrika, Stora Sjöregionen, samarbete mellan Afrikanska unionen och EU, ECOWAS samt  postkonflikt- och fredsbyggande åtgärder.

, Forskningsledare, Fil Dr
Mikael Eriksson är biträdande projektledare för FOI:s studier i afrikansk säkerhet. Hans huvudsakliga intresseområde är fredsforskning samt kritiska säkerhetsstudier. Mikael har varit kopplad till olika forskningsmiljöer under de senaste åren, däribland vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, och Center on International Cooperation, New York University. Mikael har även varit gästforskare vid Europeiska kommissionen och dess sanktionsteam på GD Yttre förbindelser. Vidare har Mikael varit konsult åt Världsbanken och FN. Inom projektet (och andra närliggande projekt) täcker han globala säkerhetsfrågor och särskilt Nordafrika, Mellanöstern, AU:s freds- och säkerhetsarkitektur, förhandlingsteori, sanktioner, terrorism/rebellrörelser. Mikael har omfattande erfarenhet från fältstudier i Afrika.

, Förste Analytiker, Fil Mag
Birgitta Liljedahl är inriktad på miljösäkerhet, medicinska underrättelser samt miljö- och hälsoeffekter av internationella insatser.

, Analytiker, Fil. Dr
Adriana Lins de Albuquerque studerar utvecklingen av den afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen (APSA) samt konfliktanalyser av icke-statliga aktörer. Adriana jobbar även med studier relaterade till säkerhetssektorreform. Hennes avhandling är från Columbia University och analyserar vad som avgör dissidentgruppers val mellan våldsam eller icke våldsam taktik. Adriana jobbade tidigare som Research Analyst på tankesmedjan Brookings, även där inom internationell säkerhetspolitik. Hennes magisterexamen i internationell säkerhetspolitik och kandidatexamen i internationella relationer är också från Columbia.

, Analytiker, Fil mag
Johan Norberg studerar inom Afrikagruppen östra Afrika samt fredsfrämjande insatser.

, Analytiker, Civ Ek.
Johan Tejpar arbetar med säkerhets- och utvecklingsfrågor med fokus på internationella insatser, genusfrågor (inklusive UNSCR 1325), skydd av civila samt utvärderingar av insatser. Johan har bland annat jobbat i DR Kongo, Tanzania och för OIOS i New York. Han har en magisterexamen i utvecklingsekonomi från Handelshögskolan i Göteborg och en kandidatexamen i statsvetenskap från Lunds universitet.

, Förste Analytiker, Fil Mag
Annika Waleij arbetar med miljösäkerhet, medicinska underrättelser samt miljö- och hälsoeffekter av internationella insatser.

, Analytiker, Fil Mag
Cecilia Hull Wiklund är inriktad på frågor som rör den Afrikanska unionens freds- och säkerhetsarkitektur, däribland afrikanska fredsfrämjande insatser på den egna kontinenten. Cecilia arbetar även med samverkan mellan FN, AU och regionala afrikanska organisationer för fred och säkerhet. Cecilia har en magisterexamen i fred och konfliktlösning. Hon har tidigare arbetat som konsult åt FN inom ramen för FN:s egna insatsutvärderingar samt fungerat som analysstöd vid Försvarsdepartementet.

, Förste Analytiker, Fil Mag
Kristina Zetterlund är inriktad på säkerhetspolitisk analys och konfliktanalys.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182