Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Publikationer och massmedia

FOI-rapporter:

 

Nedan återfinns ett urval av rapporter och memon med anknytning till Arktis som utgivits under de senaste åren. Publikationer som inte finns länkade kan beställas via registraturen på FOI

Övriga publikationer:

  • ”The Arctic and the North Atlantic – Strategic Significance for Sweden” In Friends in Need, The Royal Swedish Academy of War Sciences, 2012.

  • “Arktis och Nordatlanten – strategisk betydelse för Sverige?” In “Till bröders hjälp”, Kungl. Krigsvetenskapsakademien, 20111.

  • "A New Arctic - Strategic Issues in a Dynamic Region". In “Nordic Cooperation and the Far North”, National Defence University, Department of Strategic and Defence Studies, Helsinki 2011.

  • Towards a Wider High North?”, IISS Strategic Survey 2008, September 2008.

Media:

Kontaktperson

Niklas Granholm

Niklas Granholm

Forskningsledare

08-555 038 36

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182