Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ryssrapport2013
 
 

Ryssland

Inom ramen för FOI:s Rysslandsprojekt, RUFS (rysk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik), studeras rysk militär förmåga och utvecklingen inom politik, ekonomi och samhälle.

RUFS studerar följande aspekter av utvecklingen i Ryssland och f d Sovjetunionen:

  • Rysk in- och utrikes- och säkerhetspolitik
  • Rysk hotuppfattning och säkerhetspolitiskt beslutsfattande
  • Den ryska försvarsmakten, de Väpnade Styrkorna, inklusive massförstörelsevapnen
  • Den ryska försvarsindustrin, och Forskning och utveckling
  • Rysk ekonomisk utveckling och försvarsekonomi
  • Rysk energipolitik
  • Utvecklingen i Ukraina, Vitryssland, Moldavien, Kaukasien och Centralasien

Projektets främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet. Vartannat, vart tredje år publicerar projektet en bedömning av rysk militär förmåga under de nästkommande tio åren. Däremellan görs fördjupande studier i de ovan nämnda ämnesområdena.

Kontaktperson

Carolina Vendil Pallin

Carolina Vendil Pallin

08-5550 3752

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182