Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Experter

Experter som är verksamma inom Rysslandsprojektet.

, Projektledare, Fil dr.
Carolina täcker rysk inrikespolitik och säkerhetspolitiskt beslutsfattande samt rysk militärreform, säkerhetstjänsternas roll i rysk politik och Rysslands relationer med EU.

, Docent, Bitr. projektledare.
Gudrun arbetar främst med rysk säkerhets- och utrikespolitik, samt med Ryskt militärstrategiskt tänkande och ryska militärreformer.

, Förste forskare, Civ. ek. och europastudier, statsvetenskap, ekonomisk historia, öststatskunskap, religionshistoria.
Bengt-Göran arbetar med länders ekonomiska utveckling och försvarssatsningar.

, Forskare, Fil mag.
Märta har en examen i statskunskap med inriktning mot Ryssland. Hon följer utvecklingen inom den ryska försvarsmakten, de Väpnade Styrkorna.

, Forskningsledare, Fil mag.
Jakob är statsvetare och slavist. Han täcker rysk utrikespolitik, Nordkaukasien och länderna i OSS-området (i synnerhet de västliga - Georgien, Ukraina, Vitryssland och Moldavien).

, Forskare, Magisterexamen i statsvetenskap och kandidatexamen i nationalekonomi.
Från och med 2012 följer Tomas utvecklingen inom rysk försvarsindustri och energipolitik. Han arbetar även med frågor kring energisäkerhet och ekonomisk utveckling i Baltikum samt nordiskt militärt samarbete.

, Förste forskare, Magisterexamen. i företagsekonomi och ryska.
Johan följer Rysslands militära utveckling samt internationella fredsinsatser och Afrika.

, Forskningsledare, Fil dr.
Susanne är Fil dr i nationalekonomi med inriktning mot ekonomiska system och transitionsekonomi. Hon analyserar rysk ekonomi och försvarsekonomi .

, Forskningsledare, Civilingenjör och statsvetare.
Roger är expert på icke-spridningsfrågor, speciellt det ryska B-vapenprogrammet/B-skyddsverksamheten och rysk bioteknisk FoU. Han arbetar även med terrorism- och miljösäkerhetsfrågor.

, Forskningsledare, Fil kand. i juridik respektive statsvetenskap.
Från och med hösten 2010 doktorand i statskunskap vid Åbo Akademi med inriktning på ryska civil-militära relationer. Fredrik arbetar med rysk militärstrategi och kärnvapenfrågor. Han är också en av projektets experter på rysk militär och försvarsindustri.

 

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182