Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ryssland och Ukraina

I mars 2014 annekterade Ryssland Krim för att sedan stödja "separatister" i sydöstra Ukraina i ett krig genom ombud mot regeringen i Kiev. Rysslands agerande var en reaktion på ersättandet av den ryskstödda presidenten, Viktor Janukovytj, med en västvänlig regering i februari 2014. Kriget mot Ukraina innebär att Ryssland har brutit mot internationella och bilaterala avtal och därmed underminerat grunden för den säkerhetsarkitektur som funnits i Europa sedan 1945. Den ryska "hybridkrigföringen" i Ukraina består av militära och icke-militära förband, av konventionella och irreguljära enheter i kombination med informationskrigsföring. Det ryska agerandet gentemot Ukraina kan komma att få stora implikationer för europeisk säkerhet.

På denna sida finner du FOI-rapporter, briefings och analyser avseende situationen i Ukraina, Rysslands krigsföring i Ukraina och de internationella implikationerna av kriget mellan Ryssland och Ukraina.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182