Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radarsystem

Verksamheten har fokus på utveckling och värdering av långräckviddiga radarsystem och demonstratorer baserat på SAR (syntetisk aperturradar) för flygburna plattformar och satelliter.

Vi arbetar även med värdering av samverkande sensorsystem, digital multifunktionsradar, signalbehandling och olika slags tekniskt expertstöd och utredningar inom sensorområdet.

Verksamhet omfattar:

  • Utveckling av flygburen VHF/UHF SAR
  • Monostatisk och bistatisk SAR
  • Upptäckt av sjömål med låg signatur genom samverkan med EO-sensorer
  • Signalbehandling
  • Värdering av multifunktionsradar och gruppantenner
  • Systemanalys och värdering av flera samverkande sensorsystem

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182