Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Telekrig

Telekrig omfattar värdering och simulering, optroniska system samt radio- och μvågssystem.Inom området Telekrig bedrivs metod- och teknikutveckling, studier, utbildning samt teoretisk och experimentell forskning, gällande stör- och skyddsmetoder inom det elektromagnetiska området. Verksamheten stödjer huvudintressenterna Försvarsmakten och FMV i strävan att uppnå en telekrigförmåga som motsvarar behoven för våra insatsförband. En stor del av möjligheterna med system inom telekrigområdet ligger i kunskapen om hur systemen ska användas operativt.

Labb- och forskningsresurser

Vi har avancerade laboratorier för att göra olika analyser och försök. Nedan listar vi de labb och resurser vi kan stå till förfogande med. Vår personal och våra forskare har djupa kunskaper inom sina områden. Du kan till exempel hyra våra labb för att göra olika tester eller bara för att analysera en specifik del inom ett projekt.

Elektromagnetiskt

Optiskt

Akustiskt

Mobila radarmätsystemet Arken Fiberoptiskt laboratorium Ekofritt rum – akustiska tester i frifältsmiljö
Mäthallar – mätningar i mikrovågsområdet Atmosfärlidar  
Utomhusmätplatsen Lilla Gåra Hydrooptik  
Mikrovågskomponenter 3D LADAR  
Modväxlande kammare – provning av elektronisk utrustning Infraröd och hyperspekral optik  
 Simulering av radar i sensorsimuleringsmiljö  Spektral materialkarakterisering  
  Simulering av IR och laser i sensorsimuleringsmiljö  

 

 Fyll i en intresseanmälan för våra labb- och forskningsresurser.

 

Kontaktperson

Johan Allgurén

Affärsutvecklare

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182