Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Telekrigsystem

Genom att nyttja telekrigsystem kan man vinna fördelar avseende möjligheten att upptäcka, positionera, analysera, blockera eller vilseleda sin motståndares radio- eller radarsystem.

Verksamheten omfattar forskning, utveckling och system för traditionellt telekrig (spaning och störning) mot radio- och radarsystem men även telekrig i syfte att skydda mot IED-attacker.

Verksamhet bedrivs inom områdena:

  • Telekrigsteknik, -metoder och -funktioner
  • Radio- och radarteknik
  • Signalbehandling
  • Mjukvaruutveckling
  • Hårdvarudesign och konstruktion

 

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182