Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vapen, skydd och säkerhet

Verksamhetsområdet Vapen, skydd och säkerhet syftar till att stödja Försvarsmakten, att vidmakthålla och utveckla förmågan till väpnad strid och till att stödja det civila samhället och dess behov av fysisk säkerhet kopplat till terrorism och storskaliga olyckor.

Området Vapen, skydd och säkerhet tillhandahåller kritisk kunskap för att identifiera och bedöma möjligheter, begränsningar och risker med vapen- och skyddsteknik samt hur förändrat taktiskt nyttjande påverkar den egna eller motståndarens sårbarhet. En omfattande provningsverksamhet bedrivs av militära vapen och skydd (såväl komponenter som hela system) som nyttjas eller som är tänkta att införskaffas. 

Stöd till det civila samhällets säkerhet ökar snabbt och fokus ligger på konsekvenser och möjliga motåtgärder vid terrorhandlingar. Riskreducerande åtgärder i samband med farlig eller riskfylld verksamhet (tillverkning och transporter av energetiska ämnen etc.) utgör en annan viktig del av stödet för samhällets säkerhet.

Omfattande experimentellt arbete kombinerat med teoretiska studier utgör kärnan i detta verksamhetsområde. För detta ändamål har vi stora provplatser, avancerade laboratorier och kraftfulla beräkningsresurser alla lokaliserade vid Grindsjön.  

Viktiga kunder för hela området är Försvarsmaktens staber och förband samt utvecklingsavdelningar, FMV, myndigheter med ansvar för samhällets civila säkerhet samt EU, EDA och övriga internationella samarbetspartners.

Kontaktpersoner: Patrick Goede, enhetschef Energetiska material och modellering, Bengt Eiderfors, enhetschef Ammunitions- och explosivämnessäkerhet, Kjell Lindén, enhetschef Växelverkan, vapen och skydd, Carina Eldsäter, enhetschef Värdering och risk, Marlene Johansson, enhetschef Systemteknik.

I fokus

Kampen mot terrorismen går under jorden

För ett tag sedan var bland annat det brittiska TV-bolaget BBC på FOI för att få demonstrerat sensorer som kan användas i avloppssystem för att sniffa till sig bombingredienser.

Kampen mot terrorism går under jorden

Nytt FOI-projekt ska stoppa hemmagjorda bomber

Hemmagjorda bomber blir allt vanligare i terrorattentat. I ett nytt projekt fortsätter FOI forskningen för att förhindra att vanliga produkter kan användas som sprängmedel.

Nytt FOI-projekt ska stoppa hemmagjorda bomber

FOI koordinerar forskning om miljövänligt raketbränsle

Det behövs ett miljövänligare alternativ till det bränsle som i dag används i rymdfarkoster och raketer. Nu satsar EU närmare sju miljoner euro på två forskningsprojekt, vars mål är att utveckla nya gröna bränslen. FOI koordinerar ett av projekten.

FOI koordinerar forskning om miljövänligt raketbränsle

Nyheter

Kontaktpersoner

Patrick Goede

Enhetschef

Bengt Eiderfors

Enhetschef

Kjell Lindén

Enhetschef

Carina Eldsäter

Enhetschef

Marlene Johansson

Enhetschef

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182