Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Styrda vapen
 
 

Robotteknik

Kompetens och kunskap om robotteknik är nödvändigt för att förstå funktioner, beteenden och begräsningar i styrda vapen, vapen bärare och andra farkoster. Detta innefattar flygmekanik, tillämpad aerodynamik, styrning, navigering, banplanering, optimering och autonomi.

Kunskapen används för att kunna analyser och värdera vapensystem, med hänseende på prestanda och förmåga för existerande och möjliga framtida koncept samt för att utveckla simuleringsmodeller för flygsimulatorer, bordssimulatorer och studier.

Kontaktperson

Peter Strömbäck

Förste forskare

08-5550 3000

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182