Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Krisberedskap

Vi har lång erfarenhet av området och en vana att direkt stödja olika samhällsaktörer i deras arbete. FOI är en kompetens för Sveriges alla krisberedskapsaktörer och vi skapar nytta åt hela samhället.

Vi kan krisberedskapssystemet - hur det är uppbyggt, hur det fungerar före, under och efter en händelse samt hur det styrs och följs upp. Vi arbetar t ex med risk- och sårbarhetsanalyser, hotvärderingar, förmågebedömningar, former för styrning och uppföljning av krisberedskapen, utvärdering av övningar och hur människor agerar i kriser. Vi har erfarenhet av att arbeta med krisberedskapen på olika nivåer, från lokal till internationell, och inom olika infrastruktursystem.

 

Kontaktperson

Maria Bergstrand

Maria Bergstrand

Enhetschef Samhällets säkerhet

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182