Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Publikationer inom energiområdet

2016

Jonsson, D.K., Johansson, B., Mittermaier, E., Veibäck, E. (2016). utblick med fokus på förbrukningsdämpande åtgärder. FOI-R--4229--SE

Veibäck, E., Johansson, B., Jonsson, D.K., Sonnsjö, H., Mittermaier, E., Stenérus Dover, A-S. (2016). Energi och förmåga. Analytiska perspektiv och empiriska erfarenheter inom drivmedelsområdet.

2015

Carlsson, M., Oxenstierna, S., Weissmann, M. (2015). China and Russia – A Study on Cooperation, Competition and Distrust. FOI-R--4087--SE

Hedtjärn Swaling, V. (2015). Beroende av korrekt tid i elsystem. FOI MEMO 5069

Johansson, B., Sonnsjö, H., Jonsson, D.K. (2015). Energiunionen som en del av EU:s energipolitik. FOI MEMO 5420

Johansson, B., Jonsson, D.K., Veibäck, E., Mittermaier, E. (2015). Energifattigdom, försörjningstrygghet och offentligt agerande. FOI-R--4020--SE

Jonsson, D.K., Johansson, B. Månsson, A., Nilsson, L.J., Nilsson, M., Sonnsjö, H. (2015). Energy security matters in the EU Energy Roadmap. Energy Strategy Reviews, 6, 48-56

2014

Johansson, B., Jonsson, D.K., Månsson, A., Nilsson, L.J., Nilsson, M. (2014). Klimatpolitik och energisäkerhet: konflikter och synergier. FOI-R--3896--SE

Johansson, B., Jonsson, D.K., Månsson, A., Nilsson, L.J., Nilsson, M. (2014). Energy security should have more weight in low carbon scenarios. Stockholm Environment Institute, SEI discussion brief

Johansson B., Jonsson D.K., Månsson A., Nilsson L. J., Nilsson M. (2014). Transition to a low carbon energy systems and energy security – synergies and conflicts. BIEE 10th Academic Conference. Balancing Competing Energy Policy Goals 17-18 September 2014, British Institute for Energy Economics, Oxford

Jonsson, D.K., Månsson, A., Johansson, B. (2014). Energy security and climate change mitigation as combined areas of analysis in contemporary research. Energy Studies Review, 20:2, 90-112

Jonsson, D.K. (red.), Johansson, B., Månsson, A., Sonnsjö, H. (2014). Energi, säkerhet och konflikt i ett framtidsperspektiv. FOI-R--3813--SE

Lindros, C.A. (2014). Saudiarabiens inre dynamik: regimen, oljan och folket. FOI-R--3891---SE

Malmlöf, T., Bergstrand, B.-G., Eriksson, M., Oxenstierna, S., Rossbach, N. (2014). Economy, Energy and Sanctions, in Granholm, N., Malminen, J., Persson, G. (eds.). A Rude Awakening: Ramifications of Russian Aggression Towards Ukraine. FOI-R--3892---SE, pp. 71-80

Månsson, A., Johansson, B., Nilsson, L.J. (2014). Assessing energy security: An overview of commonly used methodologies. Energy, 73, 1-14

Rossbach, N. (2014). Amerikanskt "energioberoende"? - säkerhetspolitiska följder av okonventionell energiutvinning av skiffergas och skifferolja i USA. FOI-R--3947--SE

Sonnsjö, H. (2014). Om internationella relationer och energisäkerhet. FOI-R--3824--SE

2013

Johansson B.( 2013). Security Aspects of Future Renewable Energy Systems –A Short Overview. Energy, 61, 598-605. 

Johansson, B. (2013). Energy efficiency in low carbon and energy roadmaps. ECEEE Summer Study Proceedings (European Council for an Energy Efficient Economy), pp. 3-12, June 2013

Jonsson, D.K., Johansson, B. (2013). How can improved energy efficiency affect energy security? ECEEE Summer Study Proceedings (European Council for an Energy Efficient Economy), pp. 13-18, June 2013.

Johansson, B. (2013). A broadened typology on energy and security. Energy, 53, 199-205.

Jonsson, D.K., Johansson, B. (2013). How can improved energy efficiency affect energy security? ECEEE Summer Study Proceedings (European Council for an Energy Efficient Economy), pp. 13-18, June 2013.

Jonsson, D.K., Sonnsjö, H. (2013). EU:s framtida energisäkerhet i en föränderlig omvärld. Scenarioanalys för Försvarsmakten. FOI-R--3627--SE

Lindgren, F., Johansson, B., Malmlöf, T., Lindvall, F. (2013). Siting conflicts between wind power and military aviation - problems and potential solutions. Land Use Policy, 34, 104-111.

Oxenstierna, S. (2013) Russia’s Energy Challenges, The European Financial Review, 14 December, pp. 63-64.

Oxenstierna, S. (2013). Nuclear power in Russian energy policies, in Oxenstierna, S. and Tynkkynen V.-P. (eds.) Russian Energy and Security up to 2030, Routledge, pp. 150-168.

Oxenstierna, S. (2013). Rysk energi och säkerhet fram till 2030. FOI memo 4372.

Oxenstierna, S., Tynkkynen, V.-P. (eds.) (2013). Russian Energy and Security up to 2030, Routledge, December.

2012

Jonsson, D.K. (2012). Solidaritet och säkerhet – de glömda energifrågorna, s. 15-20, i Skeppström, E., Olsson, S., Wiss, Å. (eds.), Strategisk utblick 2012. FOI-R--3437--SE

Månsson, A., Johansson, B., Nilsson, L.J. (2012). Methodologies for characterising and valuing energy security -  a short critical review, 9th International Conference on the European Energy Market, 10-12  May, Florence

Oxenstierna, S. (2012). Russia’s Energy Strategy up to 2030: Continuing the extensive path or investing in energy savings?, in Shinji Hyodo S. and Vendil Pallin C. (eds.) Neighbourhood Watch: Japanese and Swedish perspectives on Russian security. FOI-R--3519--SE, October, pp. 91-106.

Oxenstierna, S. and Hedenskog J. (2012). Energistrategi, i Vendil Pallin C. (red.), Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2011. FOI-R--3404--SE, s. 125-146,

2011

Veibäck, E., Jonsson, D.K. (2011). Klimatförändringarna och energiförsörjningen. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI Memo 3581.

Johansson B. 2011. Renewable energy energy security and resilitient societies. IGS-SENSE Conference,  Resilient societies, Governing risk and vulnerability for water, energy and climate change, 19-21 October, 2011, University of Twente, Enschede, The Netherlands. 

Jonsson, D.K., Gustafsson, S., Wangel, J., Höjer, M., Lundqvist, P., and Svane, Ö. (2011), ”Energy at your service: Highlighting Energy Usage Systems in the context of energy efficiency analysis, Energy Efficiency, Vol. 4, No. 3, 355-369

Harriman D. Ödlund A. Veibäck E. (2011) Försvarsmaktens roll avseende energisäkerhet - en förstudie. FOI-R--3062--SE

2010

Oxenstierna S. (2010). Russia’s Nuclear Expansion. FOI-R--3049--SE

Johansson, B., Jonsson, D.K., Östensson, M. (2010), Energisäkerhet och energirelaterade beroenden på kort och lång sikt. FOI-R--2979--SE.

Johansson B. (2010). Förnybar energi och Fortifikationsverket - en fortsatt omvärldsanalys. FOI Memo 3122.

Granholm N. Kiesow I. (2010) Olja och gas i ett nytt och förändrat Arktis. Energifrågans utveckling mot bakgrund av regionens strategiska dynamik. FOI-R--2971--SE

Harriman D. (2010) Brussels without Muscles? Exploring the EU’s Management of its Gas Relationship with Russia. FOI-R--2969--SE 

Carlsson-Kanyama A., Johansson J. Lindgren J. Johansson B. (2010). Nya energi och växthusgasintensiteter för 192 varor och tjänster. FOI-R--2997--SE

2009

Atarodi, A., Hellström, J. (2009), Säkerhetspolitiska aspekter på ökat externt beroende av olja och gas: EU och Kina som exempel. FOI-R--2837--SE

Johansson B. (2009). Will restrictions on CO2 emissions require reductions in transport demand? Energy Policy, 37, 3212-3220.

Johansson, B., Magnusson, R., Jonsson, D.K. (2009), Energilösningar inom Försvarsmakten: en diskussion kring värderingsmetoder. FOI-R--2836--SE

Johansson, B., Jonsson, D.K. (2009), Transportsektorns energiförsörjning: En utblick med ett europeiskt perspektiv. FOI-R--2724--SE.

Jonsson, D.K. (red.), Atarodi, A., Dreborg, K.H., Hellström, J., Johansson, B., Larsson, R.L., Magnusson, R., Östensson, M. (2009), Energisäkerhet: syntes och sammanfattning av ett tvåårigt forskningsprojekt för Försvarsmakten. FOI-R--2839--SE.

Jonsson, D.K., Östensson, M., Dreborg, K.H., and Magnusson, R. (2009), Energy and Security in Long-Term Defence Planning: Scenario Analysis for the Swedish Armed Forces, Journal of European Security, vol. 18, no. 1, pp. 33-54

Räty R. och Carlsson-Kanyama A. (2009). Energy consumption by gender in some European countries, Energy Policy, 38, 646-649.

Räty R. och Carlsson-Kanyama A. (2009). Comparing energy use by gender, age and income in some European countries. FOI-R--2800--SE.

Östensson, M. (2009), Militära perspektiv på energisäkerhet: exempel på strategier och forskning. FOI-R--2838--SE

Östensson, M., Jonsson, D.K., Dreborg, K.H., Magnusson, R. (2009), Energi och säkerhet: framtidsinriktad omvärldsanalys för Försvarsmakten. FOI-R--2637--SE.

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182