Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Publikationer

2012

Metod- och inventeringsstöd till sektorsövergripande risk- och sårbarhetsanalys FOI-R--3516--SE

2011

FOI:s modell för Risk- och sårbarhetsanalyser (FORSA) FOI-R--3288--SE

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182