Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI:s experimentella resurser

Här finns de laboratorier och andra experimentella resurser som är möjliga att hyra på FOI.

Labb på FOI

Aeroakustik och vibrationsanalys

Inom området för aeroakustik och vibrationsanalys pågår forskning inom bland annat marksensornätverk och akustisk antennteknik där ljudkällor av intresse positioneras och klassificeras samt eventuellt följs med hjälp av avancerade algoritmer och kan kombineras genom fusionering med radar, laser och infraröda och visuella bildalstrande sensorer. Tekniken är exempelvis användbar för lokalisering av nödställda i rasmassor, lokalisering och klassificering av drönare, läktarvåld och upplopp med mera.

Läs mer om Aeroakustik och vibrationsanalys

Aerosolkammaren

20_1

Aerosolkammaren vid FOI används för detektionsexperiment av biologiska similiämnen, lågpatogena biologiska aerosoler och kemikalier. Experimenten sker alltid under kontrollerade former.

Läs mer om Aerosolkammaren

CRATE - Cyber Range And Training Environment

För att lyckas med en svår uppgift så måste man träna först. Det kan vara att vinna en tennismatch, bygga ett hus eller lösa uppgifter i termodynamik på universitetet. Första försöken brukar sällan vara lyckade, men allteftersom man övar så blir man bättre och bättre.

Läs mer om CRATE - Cyber Range And Training Environment

GPS och GNSS

GPS_1

FOI erbjuder industri och myndigheter anpassad testning och utvärdering av GPS-mottagare för alla tillämpningar. Med ett satellitnavigeringssystem (GNSS - Global Navigation Satellite System) som exempelvis GPS, Galileo och GLONASS, kan en mottagare bestämma sin position, hastighet och tid globalt med hög noggrannhet och tillgänglighet.

Läs mer om GPS och GNSS

Human Factors-laboratoriet

Man i Human Factors-laboratoriet

På FOI har vi en lång tradition av studier med psykofysiologiska mätningar för att registrera processer i kroppen som antas ha samband med mentala processer. Vi har ofta använt till exempel mått på ögon- och hjärtaktivitet för att värdera operatörers mentala arbetsbelastning och situationsmedvetande.

Läs mer om Human Factors-laboratoriet

Isotoplaboratoriet

27_1

Labratoriet är licensierat av Strålsäkerhetsmyndigheten för hantering av radioaktiva källor och kan användas vid hantering av öppna strålkällor med alfa-, beta- och gammastrålande nuklider.

Läs mer om Isotoplaboratoriet

Laboratoriet för högtoxiska ämnen

Läs mer om Laboratoriet för högtoxiska ämnen

Marina fältförsöksanläggningen Djupviken

I skärgården strax söder om Stockholm i ett välbevakat område med hög säkerhetsnivå ligger FOI:s försöksanläggning Djupviken. Här finns båtar, bryggor, pontonhus och andra resurser som krävs för att genomföra såväl akustiska, elektromagnetiska som andra undervattensrelaterade experiment.

Läs mer om Marina fältförsöksanläggningen Djupviken

Mikrovågslabb

Inom mikro- och millimetervågsområdet har FOI kompetens och unika resurser för design, simulering och karakterisering av kretsar och komponenter.

Läs mer om Mikrovågslabb

Mobilt radarmätsystem - Arken

ARKEN6

Arken är ett flexibelt, mobilt radarmätsystem med flera civila och militära användningsområden. Tack vare Arkens förmåga till högupplösta mätningar kan man mäta detaljerat på objekt och värdera dem i olika miljöer. Exempelvis kan man värdera ett objekts radaregenskaper eller radarmotmedels egenskaper och effektivitet. Ett exempel på civil användning kan vara utprovning och test av metodik för områdesbevakning kring skyddsobjekt, såsom kärnkraftsanläggningar och fängelser. Ytterligare ett exempel är studier av vindkraftverks inverkan på väder- och flygplatsradar.

Läs mer om Mobilt radarmätsystem - Arken

Modväxlande kammare, MVK

Våra modväxlande kammare ger miljön för att utforska hur mycket störning olika elektroniska system och komponenter genererar och andra känsliga system utsätts för.

Läs mer om Modväxlande kammare, MVK

Mäthallar för mätningar i mikrovågsområdet

Ekofattig mäthall

I mäthallarna kan vi genomföra antennmätningar, undersöka elektromagnetisk förenlighet och genomföra andra mätningar som kräver elektromagnetiskt tyst miljö. Även omfattande mätningar av fältinträngning är möjliga.

Läs mer om Mäthallar för mätningar i mikrovågsområdet

Optisk utrustning och optiklaboratorier

Optikutrustningar och mätmöjligheter i speciallaboratorier

Läs mer om Optisk utrustning och optiklaboratorier

Sensorsimulering i MSSLab och IRSSLab

Moderna sensorsystem är dyra både att utveckla och att köpa in. Det är viktigt att du tidigt kan värdera dina alternativ korrekt. Dina sensorkoncept måste kunna testas i realistiska scenarier. Du måste ställa rätt krav i din upphandling. På samma sätt är det viktigt att rätt bedöma din egen signatur när din motståndare utvecklar sina sensorsystem. På FOI kan du få tillgång till unika labb för sensorsimulering som kan hjälpa dig att göra rätt val.

Läs mer om Sensorsimulering i MSSLab och IRSSLab

Spektral materialkarakterisering

Olika materials egenskaper inom optik- eller mikrovågsområdet spelar en central roll i en rad användningsområden; från energibesparing till sensortillämpningar och materialmodellering.

Läs mer om Spektral materialkarakterisering

Säkerhetslaboratoriet

21_1

I säkerhetslaboratoriet kan FOI hantera farliga smittämnen upp till säkerhetsnivå klass 3, ämnen som kan användas för bioterrorism. Laboratoriet har två separata enheter för att förhindra kontaminering mellan olika experiment.

Läs mer om Säkerhetslaboratoriet

Toxinlaboratoriet

Toxinlaboratoriet vid FOI:s CBRN*-skydd och säkerhet är specialbyggt för hanteringen av toxiner och toxinpeptider.

Läs mer om Toxinlaboratoriet

Utomhusmätplatsen Lilla Gåra

lilla_gara_flygbild

En unik utomhusmätplats för elektromagnetiska mätningar

Läs mer om Utomhusmätplatsen Lilla Gåra

Vattentankslaboratoriet

Vattentankslaboratoriet erbjuder test och kalibrering av hydrofoner, sonarsystem, elektriska sensorer och andra undervattensutrustningar.

Läs mer om Vattentankslaboratoriet

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182