Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

27_1
 
 

Isotoplaboratoriet

Labratoriet är licensierat av Strålsäkerhetsmyndigheten för hantering av radioaktiva källor och kan användas vid hantering av öppna strålkällor med alfa-, beta- och gammastrålande nuklider.

Laboratoriet byggdes 2004 och har tre dragskåp, en handskbox och kylskåp där radioaktiva lösningar förvaras. För att minska kontamineringen av omgivningen är laboratoriet försett med undertryck och den utgående luften filtreras.

Endast tränad personal har tillträde till laboratoriet. Innan personalen lämnar laboratoriet får den genomgå en kontamineringskontroll så att inga radioaktiva ämnen lämnar laboratoriet.

* CBRN är en beteckning för kemiska (C), bakteriologiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) stridsmedel. Det ersätter den tidigare beteckningen ABC-stridsmedel.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182