Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Infraröd och hyperspektral optik

Värmekameror används inom energibesparing, medicin, läcksökning med mera. Här får ni tillgång till många typer av utrustningar för termisk detektion i flera spektralområden (NIR, MIR, TIR), med olika användningsområden och kompletterande insamlingsutrustning.

Exempel på materialklassad bild från stadsmiljö.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182