Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

21_1
 
 

Säkerhetslaboratoriet

I säkerhetslaboratoriet kan FOI hantera farliga smittämnen upp till säkerhetsnivå klass 3, ämnen som kan användas för bioterrorism. Laboratoriet har två separata enheter för att förhindra kontaminering mellan olika experiment.

För kunders räkning kan FOI:s säkerhetslaboratorium:

  • Producera inaktiverade P3-organismer för test och validering av identifieringsmetoder och instrument.
  • Göra test och validering av identifieringsmetoder och instrument med viabla P3-bakterier.
  • Tillhandahålla resurser för dekontaminering av lokaler med VHP (Förångad väteperoxid).
  • Analysera prover (olika matriser som jord, vatten, biologisk vävnad) med realtids-PCR med avseende på ett antal P3-agens.

FOI:s säkerhetslaboratorium:

  • Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för arbete med riskklass 3-organismer enligt AFS 2005:1.
  • Är fullt utrustade med vanlig laboratorieutrustning, men även med Klass II-bänkar och Klass III-bänk (handskbox).

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182