Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kontaktuppgifter

 

Anders Bucht, Programdirektör
Forskningschef vid FOI
Professor vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin,
Umeå universitet
090-10 66 34
070-344 66 34

Ulrika Bergström, Biträdande programdirektör
Fil. Dr. toxikologi, Toxikolog
Forkare vid FOI
08-555 038 32

Lina Thors
Med. Dr. farmakologi
Forskare vid FOI
Projektledare
090-10 67 79

Sofia Jonasson
Med.Dr klinisk fysiologi, Toxikolog
Forskare vid FOI
Projektledare
090-10 67 45

Petra Ololfsson
FOI
Webbredaktör
 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182