Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bedömning av kemiska exponeringar och hälsorisker

Risk- och exponeringsbedömningar av kemikalier kan användas bl.a. vid samhällsplanering och finns ofta integrerat i olika beslutsstöd. För att bedöma risker av exponering för kemikalier behöver många faktorer vägas in däribland exponeringssituation, dos och dess samband med negativa hälsoeffekter.

Akut kemisk exponering

  • Human Risk assessment of single exposure in chemical incident: Present situation and emerging scenarios (2013) Bos PMJ, Ruijten MWAM, Gundert-Remy U, Bull S, Nielsen E, Tissot SM, Wood MH, Cassel G, Russel D, Leffler P, Zitting A, Mahieu K, Persson L, Vincent J-M. RIVM Report 320300001 2010
  • Survey on methodologies in the risk assessment of chemical exposures in emergency response situations in Europe (2013) Heinälä M, Gundert-Remy U, Wood MH, Ruijten M, Bos PM, Zitting A, Bull S, Russell D, Nielsen E, Cassel G, Leffler P, Tissot S, Vincent JM, Santonen T. J Hazard Mater. 244-5:545-54

Känsliga grupper
Här beskrivs skillnader i känslighet mellan astmatiker och friska i samband med akut exponering för luftburna kemikalier.

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182