Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

MUT07

Marin Undersökningsteknik - Konferensen ordnades i Stockholm och blev den andra efter premiären i Lund. Syftet var att skapa kontakter och nätverk mellan olika marina aktörer runt våra svenska vatten.

TACK TILL ALLA SOM KOM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceanografiska mätningar med släpad sensorkedja. Läs mer om bilden under Om MUT07.

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182